Προσφυγές από φαρμακευτικές εταιρείες

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν φαρμακευτικές εταιρείες με αίτημα την ακύρωση υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο και η οποία καθορίζει τη διαδικασία αλλά και τον τρόπο απόδοσης του οφειλομένου ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες στους δικαιούχους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στους ασφαλισμένους του δημοσίου (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου – ΟΠΑΔ).
Οι φαρμακευτικές εταιρείες ζητούν ακόμη, να ακυρωθούν οι πράξεις, με τις οποίες υποχρεώνονται να καταβάλλουν διάφορα ποσά προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για τα έτη 2006 – 07 καταθέτοντας τα, εντός διμήνου από τη σχετική ειδοποίηση, στο Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ) που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι με αυθαίρετους υπολογισμούς και χωρίς τις αναγκαίες αιτιολογίες έχει προσδιοριστεί η υποχρέωση επιστροφής ποσού ανάκτησης που υπολογίζεται σε 4% επί της καθαρής τιμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που κατέβαλαν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και ο ΟΠΑΔ για την προμήθεια φαρμάκων από τους ασφαλισμένους τους.
Επιπλέον οι φαρμακευτικές εταιρείες χαρακτηρίζουν το μέτρο καθαρά εισπρακτικό για τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών, υποστηρίζοντας ότι επιβάλλεται μόνο σε αυτές και όχι στα άλλα δυο μέλη της αλυσίδας φαρμάκου στην Ελλάδα, δηλαδή τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία.

Σχόλια