Προσφυγες για τις λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα

0

Στο ΣτΕ προσέφυγαν έξι σωματεία με αίτημα την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που χαρακτηρίζει Εθνικό Πάρκο με περιφερική ζώνη τους υγροβιότοπους Δέλτα Νέστου, καθώς και τις λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα και την ευρύτερη περιοχή τους.
Ειδικότερα, στο ΣτΕ προσέφυγαν τα σωματεία «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση», «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία», «Καλλιστώ-Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Αγρια Ζωή και τη Φύση», «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού», «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης» και «Δίκτυο Μεσόγειος SOS».
Στην προσφυγή τους, τα σωματεία υποστηρίζουν ότι η υπουργική απόφαση ενώ επικαλείται ως σκοπό την προστασία της φύσης και του τοπίου, εντούτοις περιλαμβάνει ρυθμίσεις που όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά αντίθετα θίγουν βάναυσα και υποβαθμίζουν εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές που συγκαταλέγονται στους προστατευόμενους υγρότοπους και οικότοπους.
Ακόμη, στην προσφυγή τα σωματεία υποστηρίζουν ότι η υπουργική απόφαση προβλέπει επέκταση οικισμών και περαιτέρω δόμηση, καθώς και τουριστικές εγκαταστάσεις που θα επηρεάσουν αρνητικά τη λίμνη και το Δέλτα Νέστου καταστρέφοντας ενδιαιτήματα άγριων πουλιών και υποβαθμίζοντας έναν εξαιρετικού ενδιαφέροντος οικότοπο.


Τα σωματεία αναφέρουν στην προσφυγή τους ότι προβλέπεται βιομηχανική περιοχή όπου επιτρέπονται μονάδες υψηλής όχλησης, γεγονός που θα αποτελέσει μόνιμη αιτία υποβάθμισης της περιοχής.

Σχόλια