Προσφυγές κατά των νέων μέτρων προβλέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο

0

Το ενδεχόμενο τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης να προκαλέσουν αθρόες προσφυγές επεσήμανε, διατυπώνοντας τη γνώμη του επί του σχετικού νομοσχεδίου, ο γενικός επίτροπος της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Γεώργιος Σχοινιωτάκης. Ο κ. Σχοινιωτάκης τονίζει ότι “ενδεχόμενα οι ρυθμίσεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση προστασίας των Δικαιωμάτων του ατόμου, τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ατόμου αλλά και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα”. Την ίδια ώρα πάντως, ο γενικός επίτροπος της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ των μέτρων καθώς όπως αναφέρει είναι “η πλέον ελπιδοφόρος αντιμετώπιση της υπάρχουσας κρίσης”.;

Σχόλια