Προσφυγές στα δικαστήρια προβλέπουν μέλη του ΑΣΕΠ, λόγω της προφορικής συνέντευξης

0

Εννέα μέλη του ΑΣΕΠ προειδοποιούν με επιστολή τους τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής, ότι οι προσλήψεις που γίνονται στον δημόσιο τομέα με τη προφορική συνέντευξη, «δεν θα είναι ανθεκτικές στη βάσανο της δικαστικής κρίσης, στην οποία μετά βεβαιότητας θα υποβληθούν, κατόπιν υποβολής προσφυγών των υποψηφίων στα δικαστήρια».

Ήδη, τα Διοικητικά Εφετεία δικαιώνουν κατά περίπτωση υποψηφίους, κηρύσσοντας άκυρη τη διαδικασία επιλογής με προφορική συνέντευξη, γιατί δεν υπάρχει έκθεση ούτε έχει τηρηθεί πρακτικό με εξατομικευμένη και αιτιολογημένη κρίση ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο , ενώ με το ίδιο σκεπτικό, το ΣτΕ ήταν αρνητικό στις επιλογές των γενικών διευθυντών του υπουργείου Εσωτερικών.

Αλλωστε, το ΑΣΕΠ έχει προειδοποιήσει από το 2005 για τον κίνδυνο των ακυρώσεων, ενώ τόσο αυτό, όσο και το ΣτΕ συμφωνούν ότι στην προφορική συνέντευξη απαιτείται καταγραφή των ερωτήσεων που κάνει η Επιτροπή και της αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε έναν υποψήφιο, κάτι που πρακτικά είναι αδύνατο.

Σχόλια