Προσφυγές στη Γερμανία για το πακέτο στήριξης της Ελλάδας

0

Την ώρα που η Ελλάδα ζητεί επισήμως την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης, στη Γερμανία, τέσσερις ευρωσκεπτικιστές πανεπιστημιακοί προσφεύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, υποστηρίζοντας ότι πιθανή απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης για παροχή διμερούς βοήθειας είναι παράνομη, καθώς θα παραβίαζε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Πρωτεργάτης της κίνησης αυτής είναι ο οικονομολόγος Γιοακίμ Σταρμπάτι, ο ακαδημαϊκός που το 1998, μαζί με τους καθηγητές Βίλχελμ Χάνκελ, Καρλ Αλμπρεχτ Σβαχτσνάιντερ και Βίλχελμ Νόλινγκ είχε προσφύγει και πάλι στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ζητώντας να απαγορευτεί στη Γερμανία να συμμετάσχει στην ΟΝΕ.
Πέραν της προσφυγής τους στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, οι καθηγητές, με άρθρο τους σε γερμανική εφημερίδα, προτείνουν την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη, την επιστροφή της στη δραχμή, και υποτίμηση του νομίσματός της κατά 40%, μέτρα, που, όπως υποστηρίζουν, θα βοηθούσαν το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με αύξηση των εξαγωγών και έσοδα από τον τουρισμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην απόφαση της 12.10.1993 του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία κυρώθηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ορίζεται ρητά η απαγόρευση χορήγησης εκ μέρους εθνικών κεντρικών τραπεζών πιστωτικών διευκολύνσεων σε δημόσιους φορείς των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Σχόλια