Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα πρόστιμα της Εφορίας

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να προσφύγουν χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες διαφωνούν με τα εξοντωτικά πρόστιμα που τους επέβαλε η Εφορία για υπερβάσεις φορολογικού χαρακτήρα και κυρίως για χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των εταιρειών που ετοιμάζουν τους φακέλους για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο περιλαμβάνονται ορισμένες πολύ γνωστές και εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις, στις οποίες τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εικονικά και πλαστά στοιχεία θεωρούνται υπερβολικά, αλλά και για το μακρύ χρόνο παραγραφής που ισχύει στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να παραμένουν όμηροι για σειρά ετών.

Συστάσεις εξάλλου προς την ελληνική διοίκηση να αποφεύγει την επιβολή εξοντωτικών προστίμων, έκανε και ο Συνήγορος του Πολίτη στον οποίο προσέφυγε άλλη επιχείρηση.

Η Αρχή στην παρέμβασή της κάνει λόγο για ευθεία παράβαση της αρχής της αναλογικότητας καθώς υπάρχει διάσταση μεταξύ του σκοπού, δηλαδή της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και της πάταξης της φοροδιαφυγής, και του μέσου που χρησιμοποιήθηκε για την επιδίωξη αυτού του σκοπού, δηλαδή της επιβολής εξοντωτικών συνεπειών για την επιχείρηση.

Επισήμως το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει πάρει θέση για το πώς σκέπτεται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μαζικών προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.