Προσφυγές στο ΣτΕ κατά του ασφαλιστικού νόμου

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, η Ένωση Συντακτών Περιοδικού – Ηλεκτρονικού Τύπου και οι εταιρείες Shell Ελλάς, Μυρτέα και Ερμής και ζητάνε να ακυρωθούν οι αποφάσεις της υπουργού Απασχόλησης με τις οποίες συγκροτούνται – σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3655/2008 – εκτροπές για την ένταξη ασφαλιστικών οργανισμών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και την ολοκλήρωση των εντάξεων στον Φορέα Κλάδων Ασφάλισης.
Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος, σύμφωνα με τον οποίο εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις είναι αντισυνταγματικός (αντίθετος στα άρθρα 22, 26 και 43 του Συντάγματος).

Σχόλια