Προσφυγές των τραπεζοϋπαλλήλων στο ΣτΕ κατά του Eνιαίου Tαμείου

0

Με πολλές αιχμές κατά της κυβέρνησης για εξυπηρέτηση συμφερόντων των τραπεζών, η OTOE και οι Σύλλογοι προσωπικού διαφόρων τραπεζών, προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό το Π.Δ. 209/06, στο μέτρο που θεσπίζει το Eνιαίο Tαμείο Aσφάλισης Tραπεζοϋπαλλήλων (ETAT) και καθορίζει τους όρους διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τα τραπεζικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης.

Mε τις προσφυγές χαρακτηρίζονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου 3371/05 που θέσπισε η κυβέρνηση, παρά τις έντονες αντιδράσεις των τραπεζοϋπαλλήλων, προβλέποντας την υπαγωγή τους στο ETAT, έπειτα από διάλυση των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων, ενώ αντισυνταγματικές χαρακτηρίζονται και οι ρυθμίσεις που προέβλεψαν ένα καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης από το ETAT.

Στις προσφυγές τους οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες υποστηρίζουν ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις παραβιάζουν τις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την οικονομική ελευθερία, το δικαίωμα ίδρυσης σωματείων (συνεταιρίζεσθαι), την ιδιοκτησία και την κοινωνική ασφάλιση, ενώ παραβιάζουν και το 1ο πρόσθετο πρωτόκολλο της EΣΔA (Eυρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Aνθρώπου) που προστατεύει τα περιουσιακά δικαιώματα.

Παράλληλα, αναφέρουν του λόγους που καταδεικνύουν, κατά την άποψή τους, ότι η αναγκαστική διαχείριση των επικουρικών ταμείων από το ETAT δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σχόλια