Προσφυγή Δήμων στο ΣτΕ για την κατανομή του λιγνιτικού τέλους

0

Οι Δήμοι Αμυνταίου (Φλώρινας), Εορδαίας (Κοζάνης) και Μεγαλόπολης (Αρκαδίας) καθώς και το Δίκτυο Δήμων Περιοχών Παραγωγής Λιγνιτικής Ενέργειας προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της από 6.2.2013 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος ισχυριζόμενοι ότι επιχειρείται καταστρατήγηση του τρόπου κατανομής των κονδυλίων.

Οι Δήμοι ισχυρίζονται ότι η εν λόγω απόφαση, με την οποία προβλέπεται ότι τμήμα του τέλους που διατίθεται σε Δήμους που πλήττονται από τα λιγνιτκά εργοστάσια της ΔΕΗ διατίθεται και στις περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, είναι παράνομη και αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές των άρθρων 5 (προστασία της υγείας), 21 (μέριμνα του Κράτους για την υγεία των πολιτών), 24 (προστασία του περιβάλλοντος) ενώ αντίκειται και σε σχετική νομοθεσί ότι

Τέλος, σημειώνεται ότι σκοπός του ειδικού τέλους είναι η χρηματοδότηση έργων υποδομής, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στους τρεις επίμαχους Δήμους και κατανέμεται ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχόλια