Προσφυγή Eurobank κατά Alpha Bank για τη ματαίωση της συγχώνευσης

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της EFG Eurobank κ. Ν. Νανόπουλου, σήμερα στη Γενική Συνέλευση της τράπεζας, η τελευταία έχει προσφύγει σε διεθνές διαιτητικό δικαστήριο κατά της Alpha Bank για τη ματαίωση της συμφωνίας συγχώνευσης.

Ο κ. Νανόπουλος σημείωσε ότι η δημιουργία μεγάλων τραπεζικών σχημάτων είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης. Σε αυτά τα πλαίσια, τον Αύγουστο του 2011 η Eurobank προχώρησε σε στρατηγική συμφωνία συγχώνευσης με την Alpha Bank, όμως η Alpha Bank μονομερώς ματαίωσε τη συμφωνία αυτή, ενώ ήδη είχαμε λάβει τις εγκρίσεις των γενικών συνελεύσεων και βρισκόμασταν στην υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, σημείωσε ο κ.Νανόπουλος.

Ο κ. Νανόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλες τις ενέργειες που έχει προχωρήσει και αναμένεται να υλοποιήσει η τράπεζα για να ενισχυθεί κεφαλαιακά και για να εξασφαλίσει ρευστότητα.

Σχόλια