Προσφυγή ΕΥΔΑΠ στο ΣτΕ για το θέμα της Ψυτάλλειας και του ΧΥΤΑ Aνω Λιοσίων

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η ΕΥΔΑΠ ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, με την οποία απαγορεύθηκε η διάθεση λάσπης από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας στον ΧΥΤΑ Aνω Λιοσίων. Στην προσφυγή της η ΕΥΔΑΠ υποστηρίζει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής μεθόδευσε την έκδοση νέας απόφασης για τη μη διάθεση λάσπης στο ΧΥΤΑ Aνω Λιοσίων για να υπονομεύσει την αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει κατά παρόμοιας παλαιότερης απόφασης του Νοεμβρίου 2003.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ η έκδοση νέας απόφασης από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές και συγκεκριμένα το άρθρο 24 του Συντάγματος, διότι επιβαρύνεται η δημόσια υγεία, καταστρέφεται το περιβάλλον και ουσιαστικά αχρηστεύεται το έργο της Ψυτάλλειας, που είναι έργο πνοής και εγγύησης για μια βιώσιμη και ανθρώπινη ανάπτυξη της Αττικής.

Σημειώνεται ότι η ΕΥΔΑΠ έχει καταθέσει στο ΣτΕ και αίτηση αναστολής κατά της ίδια απόφασης του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής.

Σχόλια