Προσφυγή για εκτάσεις στην Ουρανούπολη

0

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση ως παράνομης και αντισυνταγματικής την υπ. αριθμόν 161/08 γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία έκταση 8.600 στρεμμάτων στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής χαρακτηρίστηκε ως δασική.
Η συγκεκριμένη έκταση συγκαταλεγόταν στα συμβόλαια που υπεγράφησαν μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου, ενώ η γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Κιλτίδη.
Η εν λόγω έκταση είχε χαρακτηριστεί το 1934 ως δάσος από την επιτροπή απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής και το 1971 ως κοινόχρηστο δάσος από την επιτροπή οριστικών διανομών.
Στην προσφυγή που κατέθεσε στο ΣτΕ η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων αναφέρεται ότι αρχικά ζητήθηκε η γνώμη του νομικού συμβούλου Χ. Μπότσιου, ο οποίος υποστήριξε ότι η έκταση μπορεί να χαρακτηριστεί δασική, παρά την άποψη των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών που επέμεναν στον αρχικό χαρακτηρισμό περί κοινόχρηστου δάσους.
Τελικά, το Ε΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τάχθηκε υπέρ του χαρακτηρισμού της έκτασης ως δασικής, παρά την αντίθετη άποψη που εξέφρασε η μειοψηφία και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος του τμήματος ότι δηλαδή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν είχε καμία αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει για τον χαρακτηρισμό έκτασης ως δασικής ή μη.
Σύμφωνα με την προσφυγή, οι πράξεις αυτές είναι αντίθετες στα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος αλλά και στην νομολογία του ΣτΕ. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, ο νόμος 3147/03 αλλά και ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ιούλιος 2004) δεν επέτρεπε την επανεξέταση κοινόχρηστων εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως δάση και επομένως ήταν έγκυρος και δεσμευτικός ο χαρακτηρισμός δάσος χθαμαλόν.
Ακόμη, σύμφωνα με την προσφυγή οι προσβαλλόμενες πράξεις πρέπει να ακυρωθούν γιατί εκδόθηκαν από αναρμόδια όργανα και υπήρξε παράνομη υποκατάσταση των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, της επιτροπής επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, κ.λπ. Η προσφυγή θα εκδικαστεί λόγω σπουδαιότητας από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σχόλια