Προσφυγή για το spec προβολής της Αττικής

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η κοινοπραξία The PR Team/Euro RSCG, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τον αποκλεισμό της από το spec της Περιφέρειας Αττικής για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας ως το 2015.
Η συγκεκριμένη κοινοπραξία αποκλείστηκε μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και υπέβαλε ένσταση στην επιτροπή διαγωνισμού της Περιφέρειας, η οποία, πάντως, δεν έγινε δεκτή.

Σχόλια