Προσφυγή γιατρών στο ΣτΕ κατά των αυξημένων νοσηλίων των αλλοδαπών

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν γιατροί και οργανώσεις ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η από 28.10.2012 υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται ότι τα νοσήλια για τους αλλοδαπούς, μη μόνιμους κατοίκους της χώρας μας θα ανέρχονται στο διπλάσιο σε σχέση με τα νοσήλια των Ελλήνων.

Ειδικότερα, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς, 15 μεμονωμένοι γιατροί του ΕΣΥ, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καθώς, όπως υποστηρίζουν, με την επίμαχη υπουργική απόφαση προβλέπεται διακριτική μεταχείριση των μεταναστών στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 2, 5, 20, 21, 25 και 43 του Συντάγματος ενώ αντίκειται και σε διατάξεις της ΕΣΔΑ.

Σχόλια