Προσφυγή κατά της Ελλάδας στο ΔΕΚ για διαφορές στα λιμενικά τέλη

0

Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζουν για τα λιμενικά τέλη τα ελληνικά λιμάνια, και συγκεκριμένα οι 12 Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε απασχόλησε την Ευρωπαϊκή επιτροπή, η οποία άσκησε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ζητώντας να αναγνωριστεί ότι:

– Η Ελληνική Δημοκρατία διατηρώντας σε ισχύ, τα λιμενικά τέλη που επιβάλλονται σε επιβατηγά πλοία – συμπεριλαμβανομένων και των κρουαζιερόπλοιων – και σε φορτηγά πλοία κατά την προσόρμιση, την παραβολή και την αγκυροβόληση των πλοίων στους λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, εφαρμόζοντας χαμηλότερο ύψος τελών όταν οι μεταφορές εκτελούνται μεταξύ δύο λιμένων στο εσωτερικό της χώρας, σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που οι μεταφορές έχουν προορισμό το εξωτερικό.

– Τα λιμενικά τέλη υπέρ των λιμενικών ταμείων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. που συστάθηκαν με τον Νόμο 2932/2001 και των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα κατά την επιβίβασή τους σε πορθμεία που πραγματοποιούν διεθνείς διασυνδέσεις, τη στιγμή που δεν εισπράττονται ανάλογα τέλη για τις διασυνδέσεις μεταξύ των ελληνικών λιμένων.

– Το δικαίωμα επιβολής τελών στα οχήματα τα οποία επιβιβάζονται σε οχηματαγωγά πλοία με προορισμό λιμένες στο εξωτερικό της χώρας υπέρ δήμων και κοινοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την επιχειρηματολογία της σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2002, μετά από αίτηση τoυ Διoικητικoύ Πρωτoδικείoυ Ρόδoυ για τηv έκδoση πρoδικαστικής απoφάσεως.

Σχόλια