Προσφυγή κατά της χωματερής στο «Μαύρο Βουνό»

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η κοινότητα Γραμματικού και ζητάει να ακυρωθεί η υπ αριθμ. 2708/7.7.2009 κοινή υπουργική απόφαση με την οποία παρατάθηκε έως την 30.10.2013, η ισχύς προγενέστερης υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΟΕΔΑ) στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.

Η κοινότητα Γραμματικού υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση για την παράταση των περιβαλλοντικών όρων είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Σύνταγμα και την ελληνική νομοθεσία.

Στην αίτησή της (προσφυγή) η Κοινότητα αναφέρει ότι οι συναρμόδιοι υπουργοί όφειλαν να προβούν σε νέες εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να τηρήσουν εκ νέου το σύνολο της διαδικασίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς από την αρχική έγκριση των περιβαλλοντικών όρων το 2003 μέχρι σήμερα υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην ευρύτερη περιοχή του Γραμματικού.

Σχόλια