Προσφυγή στο ΕΔΑΔ από Έλληνες της Πόλης για τις περιουσίες τους

0

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσέφυγαν δύο Έλληνες εναντίον του επίσημου Τουρκικού κράτους, διεκδικώντας την περιουσία της αδερφής τους στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα τα δύο αδέρφια ζητούν από το ΕΔΑΔ να κρίνει τη διάκριση που συντελείται από το τουρκικό κράτος σε βάρος των ξένων, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 5444/2006, ο οποίος ναι μεν αναγνωρίζει ότι και οι ξένοι πολίτες έχουν νόμιμα κληρονομικά δικαιώματα επί ακίνητης περιουσίας στην Τουρκία, ωστόσο τα περιουσιακά τους στοιχεία δημεύονται από το κράτος και οι δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημιώσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές, δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το ένα δέκατο της εμπορικής αξίας των ακινήτων.

Η τουρκική πολιτεία, στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τη εν λόγω διάκριση, επικαλείται την «αρχή της αμοιβαιότητας», δηλαδή το εάν ο ξένος υπήκοος προέρχεται από χώρα η οποία επιτρέπει στους Τούρκους υπηκόους να κληρονομήσουν.

Εκτός του γεγονότος ότι στην Ελλάδα αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα στους Τούρκους πολίτες, η αρχή της αμοιβαιότητας δεν απαντάται σε καμία ευρωπαϊκή σύμβαση, ενώ στη νομοθεσία «φωτογραφίζονται» ξεκάθαρα οι κληρονόμοι των ελληνικών περιουσιών στην Κωνσταντινούπολη και στα παράλια της Μικράς Ασίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση-σταθμό για το θέμα των ελληνικών θρησκευτικών ιδρυμάτων (βακούφια) στην Κωνσταντινούπολη, δικαιώνοντας τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και ζητώντας από την Τουρκία να αποδώσει το ακίνητο που έχει παρανόμως δημεύσει από το 1974.

Σχόλια