Προσφυγή στο ΣτΕ για προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών

0

Υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Προεδρικού Διατάγματος 122/08, σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας και τον τρόπο διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ διοικητικού στο υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με την προσφυγή, το Προεδρικό Διάταγμα και η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 120 παράγραφος 1 του νόμου 3566/07 (Οργανισμού του υπουργείου Εξωτερικών), είναι αντίθετες στο Σύνταγμα κατά το μέρος που περιορίζουν την αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ σε έλεγχο νομιμότητας επί της διαδικασίας επιλογής για τον διορισμό σε θέσεις των κλάδων διοικητικού προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών.
Στην προσφυγή αναφέρεται ότι ο έλεγχος του ΑΣΕΠ περιορίζεται μόνο σε έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης και των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρης και αποτελεσματικός, κατά παράβαση των άρθρων του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την αξιοκρατία και την ισότητα.

Σχόλια