Προσφυγή στο ΣτΕ για συγχώνευση γυμνασίων

0

Η πρώτη αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του υπουργείου Παιδείας με την οποία προβλέπεται η συγχώνευση του Γυμνασίου της Εκάλης με το Γυμνάσιο της Νέας Ερυθραίας, υπεβλήθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συγκεκριμένα,ο Δήμος της Κηφισιάς, ζητά με προσφυγή του στο ΣτΕ να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας με την οποία καταργείται για οικονομικούς λόγους το γυμνάσιος της ΕΚάλης και συγχωνεύεται με το γυμνάσιο της Νέας Ερυθραίας.   

Συγκεκριμένα στην αίτησή του ο Δήμος της Κηφισιάς υποστηρίζει ότι η απόφαση της υφυπουργού ελήφθη μόνο με οικονομικά κριτήρια, αντίθετα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 του Συντάγματος, στο οποίο προβλέπεται η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης.
 
Τέλος, σημειώνεται ότι πριν την έκδοση της επίμαχης (ΥΑ) υπουργικής απόφασης δεν προηγήθηκε εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη συγχώνευση των δύο Γυμνασίων, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 1566/1985).

Σχόλια