Προσφυγή στο ΣτΕ για τις μειώσεις στα φάρμακα

0

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσφεύγει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, με αίτημα την ακύρωση των αγορανομικών διατάξεων, με τις οποίες το υπουργείο επέβαλε «οριζόντια» μείωση 30% στις τιμές όλων των φαρμάκων.
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος θα ασκήσει και αιτήσεις αναστολής κατά των παραπάνω αποφάσεων της κυβέρνησης, ενώ μεμονωμένες εταιρείες θα προσφύγουν δικαστικά κατά του Δημοσίου, για απώλεια εσόδων. Στο μεταξύ, εμφανείς είναι οι ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά, εξ αιτίας της μείωσης των τιμών. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι πριν από δύο 24ωρα, σουηδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποσύρει από την αγορά τα προϊόντα της, προκειμένου έτσι να μην υπάρχει τιμή στην ελληνική αγορά, καθώς αυτή η τιμή θα συνυπολογίζεται για τον καθορισμό των αντίστοιχων τιμών πώλησης σε άλλα κράτη. Από το ΣΦΕΕ, ζητούν την άμεση εφαρμογή του άρθρου 14 του νόμου 3840 του 2010, που ορίζει ότι η τιμή κάθε φάρμακου που εισάγεται ή παρασκευάζεται στην Ελλάδα προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών του στα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Σχόλια