Προσφυγή στο ΣτΕ για το ΠΔ που αφορά τους συμβασιούχους

0

Γυναίκα ιδιώτης υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση με την οποία ζητά να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό και παράνομο το υπ αριθμόν 164/2004 Προεδρικό Διάταγμα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η αιτούσα υποστηρίζει ότι το προσβαλλόμενο ΠΔ παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος, που δεν επιτρέπουν τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, το άρθρο 5 που προστατεύει το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, όπως επίσης παραβιάζει και το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας.

Η ημερομηνία συζήτησης της αίτησης της προσφεύγουσας στο Γ Τμήμα του ΣτΕ δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί.

Σχόλια