Προσφυγή στο ΣτΕ για τον υγροβιότοπο της Βραυρώνας

0

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα να ακυρωθεί η από 1.6.2007 υπουργική απόφαση για την κατασκευή μεγάλων διαστάσεων ανοικτού αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων δια μέσου του υγροβιότοπου της Βραυρώνας Αττικής (Δήμος Μαρκόπουλου).

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία υποστηρίζει ότι υπουργική απόφαση παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος (προστασίας περιβάλλοντος, κ.λπ.), την Συνθήκη Ramsar, την ευρωπαϊκή οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ενώ παράλληλα είναι και παράνομη λόγω της πλημμελούς αιτιολογίας της.

Η υπουργική απόφαση αφορά τη διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου από το φράγμα της Αττικής Οδού μέχρι την εκβολή του στον κόλπο της Βραυρώνας.

Όπως αναφέρει η Εταιρεία, ο υγροβιότοπος της Βραυρώνας είναι ο μοναδικός στην Αττική και γύρω του έχει αναπτυχθεί ένα πλούσιο οικοσύστημα, ενώ έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.

Η κατασκευή του αγωγού, σύμφωνα με την Εταιρεία, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη αλλοίωση των συνθηκών που επικρατούν στο σύνολο του υγροβιότοπου κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Σχόλια