Προσφυγή στο ΣτΕ κατά αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος από την Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων

0

Η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης, ως αντισυνταγματικών και παράνομων, αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος με τις οποίες εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές ανάθεσης συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης με σκοπό τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου σε περιοχές που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

Όπως επισημαίνεται στην προσφυγή, με τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις κινείται η διαδικασία ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη δασικών χαρτών και δασολογίου, η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία.

Ακόμη, αναφέρεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται θα έχει ως συνέπεια τη μη καταγραφή ή την ελλιπή καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που υπάρχουν στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, λόγω της έλλειψης ορθής και ακριβούς αποτύπωσης των εκτάσεων σε δασικούς χάρτες.

Τέλος, οι δασολόγοι αναφέρονται στην υπ΄ αριθμ. 2818/1997 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που επέκρινε την μη κατάρτιση εθνικού δασολογίου και υπεδείχθη στην Πολιτεία η υποχρέωση της να καταρτισθεί άμεσα και να τεθεί σε εφαρμογή το δασολόγια της χώρας, ενώ σε άλλο σημείο της ίδιας απόφασης, σημειώνεται ότι «η αποτελεσματική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων συνδέεται αρρήκτως με την κατάρτιση ειδικού δασολογίου».

Σχόλια