Προσφυγή στο ΣτΕ κατά απόφασης της υπ. Παιδείας

0

Την ακύρωση ως αντισυνταγματικής, παράνομης και αντίθετης στην ΕΣΔΑ της από 1.3.2010 απόφασης της υπουργού Παιδείας, με την οποία διατάχθηκε η σφράγιση του κτηρίου του και η αφαίρεση των επιγραφών με την επωνυμία του, ζητεί, με αίτηση ενώπιον του ΣτΕ το «Hellenic American University» και η Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Το ίδρυμα υποστηρίζει ότι το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο δεν εμπίπτει στον Ν. 3696/2008 για τη λειτουργία των Κολεγίων και των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, καθώς είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με αμερικανικό νόμο του 2004, ενώ αναφέρει ότι η σφράγισή του είναι αντίθετη στο συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας. Στο κείμενο της αίτησης, υποστηρίζεται, τέλος, ότι η διακοπή της λειτουργίας του συνιστά παράβαση των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης και αντιβαίνει στο δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, αλλά και σε διατάξεις της ΕΣΔΑ για την προστασία της περιουσίας.
Επιπλέον, το ίδρυμα αναφέρει ότι τα όσα διατάσσει η εν λόγω απόφαση αντιτίθενται στην υπερνομοθετικού περιεχομένου διμερή συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής, τεχνολογικής εκπαίδευσης μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, που έχει ακυρωθεί με το Ν. 1982/1991.

Σχόλια