Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με την Siemens

0

Προσφυγή κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι», μια Ανώνυμη Εταιρεία επενδυτικής διαμεσολάβησης και πέντε Έλληνες φορολογούμενους σχετικά με το συμβιβασμό της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία Siemens.

Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η συμφωνία δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και δε συμβαδίζει με το Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η εικοσαετής παράνομη δραστηριότητα της εταιρείας στη χώρα μας προκάλεσε ζημία στα δημόσια ταμεία άνω των 2 δις. ευρώ.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι μέσω της επίμαχης συμφωνίας, το Δημόσιο παραιτήθηκε από τις αξιώσεις του και η Siemens απαλλάχθηκε πλήρως από την υποχρέωση καταβολής του ποσού αυτού ενώ προβλέφθηκε συμβιβασμός με την καταβολή μόνο του ποσού των 90 εκ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα πενταετίας καθώς και συμψηφισμός οφειλής του Δημοσίου προς την εταιρεία ύψους 80 εκ. ευρώ.

Το σκεπτικό της προσφυγής βασίζεται στην παραβίαση των συνταγματικών αρχών της νομιμότητας, του κράτους δικαίου, της καλής πίστης, της ισότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος καθώς και του άρθρου 106, στο οποίο προβλέπεται ότι «η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.»