Προσφυγή συμβασιούχων στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε

0

Σε καταγγελία προέβησαν πολλοί συμβασιούχοι προς τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε για τις ρυθμίσεις που προώθησε η κυβέρνηση μέσω έκτακτης τροπολογίας με το νόμο 3388/05, που αφορούν την προσωρινή δικαστική προστασία και οι οποίες εμποδίζουν την νόμιμη δικαίωση και πολλών άλλων πολιτών.

Αναλυτικότερα, οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνουν στην έννοια των δικαστικών αποφάσεων τις προσωρινές δικαστικές διαταγές και απαγορεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων μέχρις ότου κοινοποιηθούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και εγκριθούν από εκεί ή μέχρις ότου ασκηθεί αναίρεση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και εκδοθεί απόφαση από τον Άρειο Πάγο.

Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι οι συμβασιούχοι να μένουν εκτός εργασίας,
παρόλο που υπάρχουν εδώ και δύο χρόνια υπέρ τους προσωρινές δικαστικές διαταγές και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Πρόκειται για εμφανή παραβίαση των δικαιωμάτων που ρητά απονέμει το κοινοτικό δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Σχόλια