Προσφυγή της Bayer κατά του δελτίου τιμών φαρμάκων

0

Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέφυγε η Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Bayer Ελλάς, ζητώντας να ακυρωθεί η αγορανομική διάταξη 3/2010, η οποία υιοθέτησε την από 29.4.2010 απόφαση της υπουργού Οικονομίας, που καταρτίζει το δελτίο τιμών φαρμάκων για το έτος 2010, με μειωμένες τιμές. Η Bayer υποστηρίζει ότι η μείωση των τιμών των φαρμάκων έγινε χωρίς να τηρηθούν τα κριτήρια που προβλέπει ο Ν. 3840/2010, χωρίς, συγκεκριμένα, να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη Bayer, η αγορανομική διάταξη 3/2010, που τροποποίησε την προγενέστερη 2/2010, είναι αντισυνταγματική και παράνομη και εκδόθηκε χωρίς να υπάρχει προηγούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση.;

Σχόλια