Προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Ελληνικό

0

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος, η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε τη Δευτέρα 15/12, ενώπιον του ΣΤ’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,αίτηση αναθεώρησης της απόφασης του συγκεκριμένου τμήματος, με την οποία είχε εγκριθεί  η σύμβαση παραχώρησης στην εταιρεία Lamda Development της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Με την αίτησή της, η Περιφέρεια Αττικής ζητά την ανάκληση της πράξης που επιτρέπει στο ΤΑΙΠΕΔ την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία Lamda Development. Η συγκεκριμένη πράξη είχε εκδοθεί μετά από αίτηση ανάκλησης του ΤΑΙΠΕΔ κατά της αρχικώς απορριπτικής πράξης υπ’ αριθμ. 197/2014 του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην εκδίκαση της αίτησης ανάκλησης του ΤΑΙΠΕΔ, όμως, δεν είχε συμμετάσχει η Περιφέρεια, διότι απορρίφθηκε η παρέμβαση της λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος.

Με την κατατεθείσα αίτηση αναθεώρησης, η Περιφέρεια προσκομίζει νέα κρίσιμα έγγραφα και συγκεκριμένα την από 30-10-2014 οικονομικοτεχνική μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την εκτίμηση της επενδυτικής αξίας του Ελληνικού, η οποία καταλήγει ότι θα επέλθει βλάβη του Δημοσίου από το συμφωνηθέν τίμημα. Επίσης, η Περιφέρεια προβάλλει ως λόγο αναθεώρησης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το γεγονός ότι η παραχώρηση του Ελληνικού συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση, η οποία απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σχόλια