Προσφυγή των φοροτεχνικών στο ΣτΕ για να μην παραταθεί η παραγραφή των χρεών προς εφορίες – τελωνεία

0

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπ’ αριθμ. 11668/Β0012/ΠΟΠ 1156/22.12.2009 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, η οποία παρέτεινε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 τον χρόνο παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών στις εφορίες και τα τελωνεία τα οποία παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010, ζητούν οι φοροτεχνικοί με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων (ΠΕΦΕ) και σε αυτή υποστηρίζεται ότι «η παράταση της παραγραφής επί των χρεών των οποίων επίκειται η παραγραφή προσκρούει στην αρχή της ισότητας, αλλά και στις αρχές του κράτους δικαίου, της νομικής ασφάλειας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη». Παράλληλα, αναφέρεται ότι η υπουργική απόφαση έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 87 του Συντάγματος, καθώς κάθε παράταση του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών δημιουργεί θέμα αναδρομικής επιβολής φόρου.
Οι φοροτεχνικοί θεωρούν ακόμα ότι η παράταση αντίκειται στην αρχή της καλής πίστης και ότι προσβάλλει την αρχή της ασφάλειας του δικαίου και την αρχή της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

Σχόλια