Προσφυγή των μοναχών της Μ. Βατοπεδίου στο ΣτΕ

0

Να ακυρωθεί η απόφαση του Αντώνη Μπέζα, με την οποία ανακλήθηκαν οι αποφάσεις των Γ. Δρυ και Α. Φωτιάδη, ζητούν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου, με προσφυγή τους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την επίμαχη απόφαση, ανακλήθηκαν οι αποφάσεις που δέχθηκαν τις ευνοϊκές για τη Μονή γνωμοδοτήσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων, ενώ με την προσφυγή τους οι μοναχοί ζητούν να ακυρωθεί, επί της ουσίας, η υπουργική ανάκληση και να δεχθεί το δικαστήριο τη νομιμότητα των επίμαχων γνωμοδοτήσεων. Ενώπιον του ΣτΕ, η Μονή επανέλαβε ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επίμαχων εκτάσεων έχει αποσαφηνιστεί με βάση αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα, πατριαρχικά σιγίλια και μαρτυρικές καταθέσεις. Για την ακύρωση της απόφασης Μπέζα, ο συνήγορος της Μονής Βατοπεδίου, Φ. Σπυρόπουλος αναφέρει ότι υπάρχουν προβλήματα στην αιτιολογία της. Από την πλευρά τους, οι νομικοί σύμβουλοι του Δημοσίου και της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, ζήτησαν να απορριφθεί η προσφυγή, επισημαίνοντας ότι το ιδιοκτησιακό είναι καθαρά αστική διαφορά που εκκρεμεί στα αστικά δικαστήρια, επισημαίνοντας και την αγωγή που πρόσφατα υπέβαλε το Δημόσιο κατά της Μονής.

Σχόλια