Προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το δασολόγιο

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητώντας να ακυρωθεί η παράλειψη, όπως αναφέρει, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να κινήσει τη διαδικασία κατάρτισης δασολογίου και δασικών χαρτών.

Παράλληλα ο Σύλλογος ζητά την ακύρωση της από 1.3.2007 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ κατά το σκέλος με το οποίο κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση 107 περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι προηγείται η σύνταξη του δασολογίου και έπεται η σύνταξη κτηματολογίου. Ακόμα, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι «η κατάρτιση εθνικού δασολογίου, πέραν της προδήλου σημασίας για την προστασία των εθνικών δασών, είναι αναγκαία και για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού συστήματος δασικών πληροφοριών».

Σχόλια