Προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου στο Συμβούλιο της Επικρατείας

0

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματοποίησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Κορίνθου, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων.Στην προσφυγή του, ο Δικηγορικός Σύλλογος επισημαίνει ότι, με τις διατάξεις των άρθρων 4,5,7,22,38,39 του νόμου στον οποίο καθορίζεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, παραβιάζονται τα άρθρα 4 παρ. 5 του Συντάγματος περί φορολογικής ισότητας και φορολογικής δικαιοσύνης, το άρθρο 17 του Συντάγματος για το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος για τις γενικές αρχές της ισότητας και το άρθρο 25 του Συντάγματος για την αρχή της αναλογικότητας.