Προσφυγή του Δήμου Πεύκης στο ΣτΕ κατά μετεγκατάστασης καταυλισμού Ρομά

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης ζητώντας την ακύρωση της από 21.02.2013 απόφασης του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία προβλέπεται η μετεγκατάσταση καταυλισμού των Ρομά από την περιοχή του Νομισματοκοπείου του Δήμου Χαλανδρίου στο συγκεκριμένο Δήμο σε χώρο όπου στεγάζονται τέσσερα (4) ερευνητικά ινστιτούτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τους προβαλλομενους ισχυρισμούς, η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία ενώ δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Επίσης, η αρμόδια επιτροπή φαίνεται ότι έχει στηριχθεί επί εσφαλμένων προϋποθέσεων για τη λήψη της επίμαχης απόφασης.

Υποστηρίζεται δε, ότι υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία δεν γίνεται δεκτή η μετεγκατάσταση λόγω μη πλήρωσης τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του νόμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία καταυλισμού Ρομά.

Σχόλια