Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του Αν. Διοικητικού Γραμματέα

0

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν.4369/2016(Α΄33), όπως ισχύει.