Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διευθυντή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου

0

Mε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

 

Πρόσκληση Διευθυντής ΕΙΔΑΔ by LawNet on Scribd

Σχόλια