Πρόσκληση για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

0

Με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, καλούνται τα μέλη της να παραστούν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, που θα γίνει στις 6.12.2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30, στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

  1. Η Δικαιοσύνη ως λειτουργία του Πολιτεύματος
  2. Η υποχρέωση της Κυβέρνησης προς εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων
  3. Η διόγκωση σε εξαιρετικά ανησυχητικό βαθμό των προβλημάτων της Δικαιοσύνης, σε υποδομές, οργάνωση και λειτουργία
  4. Οι συνθήκες και οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης
  5. Ο Δικαστής ως Λειτουργός και εργαζόμενος
  6. Απολογισμός – Ισολογισμός – Προϋπολογισμός.

Σχόλια