Πρόσκληση παραλαβής έως 30-11-2015, των σχετικών από δικογραφίες του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που θα καταστραφούν

0

 

Με ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμένοι μέχρι 30-11-2015 να πάρουν από τις δικογραφίες που θα καταστραφούν κάθε σχετικό που τους είναι χρήσιμο.

Η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία εγκρίθηκε η καταστροφή των άχρηστων δικογραφιών(πλην δικαστικών αποφάσεων καιν πρακτικών) του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για τα έτη 2006 έως και 2009 καθώς και των δικογραφιών που επεστράφησαν μέχρι 30-11-2014 από το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων και οι αποφάσεις του είναι απορριπτικές καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων που βρίσκονται μέσα στις παραπάνω δικογραφίες.

Συνημμένο αρχείο

Σχόλια