Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 12.01.2019 – ημερήσια διάταξη

0

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7.1.2019

Προς τους κ.κ. Προέδρους

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 12 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέματα :

  1. Ενημέρωση Προέδρου
  2. Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια Δικηγορικών Συλλόγων
  3. Συνταγματική Αναθεώρηση
    4.Οικονομικός απολογισμός – προϋπολογισμός Ολομέλειας
  4. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων (Κανονισμός – Οργανωτικά θέματα)
  5. Διακοπή συνεδριάσεων Ποινικών Δικαστηρίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Σχόλια