Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής στις 12.01.2019

0

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς την κ. Πρόεδρο και

τος κ.κ. Προέδρους της Συντονιστικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 12 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00΄, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με αντικείμενο συζήτησης την προετοιμασία των θεμάτων της Ολομέλειας που θα ακολουθήσει και συγκεκριμένα :

1.Ενημέρωση Προέδρου
2.Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια Δικηγορικών Συλλόγων
3.Συνταγματική Αναθεώρηση
4.Οικονομικός απολογισμός – προϋπολογισμός Ολομέλειας
5.14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων (Κανονισμός – Οργανωτικά θέματα)
6.Διακοπή συνεδριάσεων Ποινικών Δικαστηρίων
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Σχόλια