Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δ.Σ.Ελλάδας την 07.07.2018

0

Στις 7 Ιουλίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχία), οδός ∆ημοκρατίας αρ. 25, θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με θέματα :

– Ενημέρωση Προέδρου.
– Πρόταση τροποποίησης του Κώδικα ∆ικηγόρων.
– Επιστημονική ημερίδα για τα νομικά Θέματα που ανακύπτουν από τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και πΓ∆Μ.
– Καθορισμός εξεταστικών κέντρων για τον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων.

Σχόλια