Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό εικονικής διεθνούς εμπορικής διαιτησίας

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2020

0

Καλούνται όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ενδιαφέρονται να εκπροσωπήσουν τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο διαγωνισμό Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2020, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Απρίλιο 2020, καλούνται να υποβάλλουν πλήρες CV μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση athensvismoot2020@gmail.com, υπ’ όψιν του Καθηγητή κ. Χ. Παμπούκη, του Αν. Καθηγητή κ. Κ. Πολυζωγόπουλου και του Λέκτορα κ. Α. Γουργουρίνη, και να προσέλθουν στην πρώτη συνάντηση της διαδικασίας επιλογής που θα λάβει χώρα την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019,ώρα 11:00 (Ακαδημίας 45, 1ος όροφος, Αίθουσα Β).

Ο διαγωνισμός Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διεθνών εμπορικών διαφορών και απευθύνεται σε φοιτήτριες/φοιτητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διεθνή διαιτησία και το δίκαιο διεθνών συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.facebook.com/University-of-Athens-Vis-Moot-Team-919951741415649/?fref=ts https://vismoot.pace.edu/

Σχόλια