Πρόσκληση της Επιτροπή Ανταγωνισμού για την καταγγελία παραβάσεων

0

Με χθεσινή ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί τους πολίτες να καταγγείλουν παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απευθύνει οδηγίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που προτίθενται να συνεργαστούν με αυτήν, προκειμένου να παταχθούν φαινόμενα παραβατικότητας τα οποία νοθεύουν τη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είτε υποβάλλοντας καταγγελία, για την οποία απαιτείται ορισμένος τύπος, είτε παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά. Στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται ορισμένος τύπος, καθώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν απλώς το έναυσμα για αυτεπάγγελτη έρευνα από την Ε.Α. Εναλλακτικά, μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.

Τέλος, η Επιτροπή προχωρά σε αναλυτική επεξήγηση του τρόπου υποβολής καταγγελιών και της αξιολόγησης αυτών, καθώς και της επεξεργασίας αιτημάτων περί ανωνυμίας ή εμπιστευτικότητας.

Σχόλια