Προσωρινή διακοπή παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σημάτων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

0

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

23-09-2016

Διακοπή παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σημάτων

Ανακοινώνεται, ότι από 23/9/2016 διακόπτεται προσωρινά η παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σημάτων, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Εκ της Δ/νεως