Προσωρινή διαταγή δικαιώνει εργαζόμενη με stage

0

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε εργαζόμενη στον Δήμο Άνω Λιοσίων. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο, με την υπ΄αριθμό 862/2011 απόφασή του, καλεί τον Δήμο να απασχολεί την εργαζόμενη ως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το Εφετείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου θα συζητηθεί η κύρια αγωγή που έχει κατατεθεί. Το Πρωτοδικείο προχώρησε στην έκδοση της σχετικής διαταγής κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς της εργαζομένης, κατά τους οποίους πραγματικός της εργοδότης δεν ήταν ο ΟΑΕΔ ,αλλά ο Δήμος. Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρεται ότι “δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η μακροχρόνια, επί δυόμισι έτη, απασχόληση της αιτούσας είχε σκοπό μόνο την επαγγελματική της κατάρτιση , τη μαθητεία , την ένταξή της ή την επανεκπαίδευσή της επί ενός αντικειμένου ευκόλως κατανοητού”. Περαιτέρω, το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι “ η πραγματική φύση της απασχόλησης της αιτούσας ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας με όλες τις περαιτέρω συνέπειες μισθολογικές, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές”.

Σχόλια