Προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου διασώζει περιουσία τρίτεκνης δανειολήπτριας

0

Με προσωρινή του διαταγή, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, ύστερα απο την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων αποφάσισε να δικαιώσει τρίτεκνη υπάλληλο, παγώνοντας τα καταδιωκτικά μέτρα και τον πλειστηριασμό  της περιουσίας  της. Πρόκειται  για δανειολήπτρια 36 ετών, έγγαμο, με σύζυγο  εποχιακά εργαζόμενο, η οποία είναι  οφειλέτης σε μία Τράπεζα αλλά σε τρία πιστωτικά προϊόντα (δύο στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό) συνολικής οφειλής ποσού που ανέρχεται στα 80.282,16 ευρώ.

Το εισόδημα της δανειολήπτριας, προέρχεται  από τον μισθό τόσο της ίδιας που σήμερα ανέρχεται μετά υπερωριών στο ποσό των 646,00  ευρώ όσο και από του συζύγου της,  ο οποίος είναι εποχιακά εργαζόμενος, ως σερβιτόρος,  του ποσού των 1.022,00 ευρώ και  ακόμα μία μικρή  αύξηση του εισοδήματος αυτών προστίθεται  από εισφορά επιδότησης λαδιού.

Τα περιουσιακά της στοιχεία περιλαμβάνουν μία κατοικία μετά υπογείου, ενώ του συζύγου της ένα κτίσμα με μια ερειπωμένη οικία καθώς και αγροτεμάχια  σε διάφορες τοποθεσίες με ελιές και δύο αυτοκίνητα (ένα αγροτικό και ένα επιβατικό) απαραίτητα για την  μετάβαση  στην εργασία τους.

Η εν λόγω δανειολήπτρια ,υπέβαλε σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, στην πιστώτρια Τράπεζα, στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά η Τράπεζα το αρνήθηκε με αποτέλεσμα η δανειολήπτρια 
να ακολουθήσει το επόμενο βήμα, καταθέτοντας αίτηση υπαγωγης στον Ν.3869/2010, στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με την συνδρομή της Νομικής Συμβούλου της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Δικηγόρου Ηρακλείου, Μαρίας Δαριβιανάκη.

Με την απόφαση αναστέλλονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα μέχρι την 31.12.2015 που θα εξεταστεί η αίτηση, ενώ διασώζεται μέχρι την ίδια ημερομηνία και η περιουσία της και όρίζεται καταβολή μηνιαίας δόσης,του ποσού των 80 ευρώ, για δύο χρόνια (24 μήνες).