Προσωρινή διαταγή του ΣτΕ προς το ΕΣΡ

0

Ο πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μ.Βροντάκης εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης «να μην εκδώσει πιστοποιητικό περί μη συνδρομής των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3021/2002 ως προς άλλον συμμετάσχοντα στον διαγωνισμό για ανάθεση συμβάσεως παροχής υπηρεσιών που προκηρύχθηκε από την ΟΕΟΑ-Αθήνα 2004 ΑΕ». Η διαταγή εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος της κατασκευαστικής εταιρίας «’Aκτωρ», η οποία έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά της απόφασης του ΕΣΡ που δεν ενέκρινε την έκδοση πιστοποιητικού διαφάνειας σχετικά με έργο της «Αθήνα 2004».

Η απόφαση του κ. Βροντάκη «παγώνει» την διαδικασία έτσι, ώστε να μην μπορεί να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού σε καμία από τις εταιρείες που συμμετείχαν σε αυτόν, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής του Ακτορα. Η συζήτηση της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2004 και εισηγητής έχει οριστεί ο σύμβουλος Επικρατείας Χ. Ράμμος.

Σχόλια