Νέα Παράταση Αναστολής Εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

0

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αριθμ. 43860/2-6-2014 έγγραφοτου Υπουργείου Δικαιοσύνης γνωστοποιείται ότι, παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του  Πρωτοδικείου Αθηνών έως και 6/6/2014Από την παράταση της αναστολής εξαιρούνται τα Μεικτά Ορκωτά Δικαστήριακαθώς και κάθε διαδικασία που αφορά στη διενέργεια  των πλειστηριασμών.

Σχόλια