(Προσοχή) Ανακοίνωση της Εισαγγελείας του Αρείου Πάγου για τους Διορισμούς

0

 

Σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο ανακοίνωσης του Αρείου Πάγου, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών δεν πρέπει να δέχονται επιστροφές διοριστηρίων αλλά αντιθέτως οφείλουν να υποδεικνύουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους τις υποχρεώσεις τους, υπενθυμίζοντας σε αυτούς τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες που υπάρχουν στην περίπτωση που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους (αρθρ 109 και 118 ΠΔ 26/2012).

Ανακοίνωση της Εισαγγελείας του Αρείου Πάγου για τους Διορισμούς

Σχόλια