Προστασία του καταναλωτή από ανεύθυνες διαφημίσεις

0

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) ενέκρινε το ειδικό παράρτημα που ρυθμίζει την επικοινωνία προϊόντων τροφίμων και ποτών το οποίο έχει διατυπωθεί από τους άμεσα εμπλεκόμενους και συγκεκριμένα από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων ΣΕΒΤ , βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ICC .

Το παράρτημα που εντάχθηκε πλέον στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) αποσκοπεί στην προστασία του πολίτη, απέναντι σε προσπάθειες ανεύθυνης διαφήμισης των.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 8 νέα άρθρα που προστέθηκαν στο ΕΚΔ-Ε τα οποία προβλέπουν ότι:

1. Στην επικοινωνία των τροφίμων, θρεπτικοί ισχυρισμοί και ισχυρισμοί υγείας θα πρέπει να υποστηρίζονται από ισχυρά επιστημονικά ευρήματα. Τα τελευταία παρότι δεν είναι απαραίτητο να «επικοινωνούνται» μέσω της διαφήμισης, θα πρέπει να είναι στη διάθεση των καταναλωτών σε πρώτη ζήτηση (Γραμμές καταναλωτή, ιστοσελίδες κ.λπ.).

2. Αποτελέσματα ερευνών καταναλωτή, σχετικά με τις προτιμήσεις του, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση με σκοπό να δώσουν κύρος στο προϊόν εάν δεν έχουν στατιστική εγκυρότητα.

3. Οι διαφημίσεις των προϊόντων δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουν ή να παραβλέπουν την πιθανότητα υπερβολικής κατανάλωσης αφού η διαφήμιση δεν πρέπει να υπονομεύει τη σπουδαιότητα μιας ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής.

4. Τα κείμενα, οι ηχητικές και οπτικές παρουσιάσεις των διαφημίσεων πρέπει να αναπαριστούν με ακρίβεια τα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, και τα προϊόντα που δεν στοχεύουν στο να γίνουν υποκατάστατα γευμάτων δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως τέτοια.

Οσον αφορά τα προϊόντα για παιδιά προβλέπεται ότι:

1. Οι κατασκευαστές τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών πρέπει να λάβουν ιδιαιτέρως υπ όψιν τους ότι στη διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προσωπικότητες της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου ή του Τύπου (είτε ζωντανά είτε υπό μορφή κινουμένων σχεδίων) με τρόπο που να καθίσταται δυσδιάκριτος ο διαχωρισμός μεταξύ τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού ή έντυπου περιεχομένου και εμπορικής προώθησης.

2. Οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά δεν πρέπει να δημιουργούν την αίσθηση του επείγοντος, δεν θα πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση τους αποδέκτες (παιδιά, νεαρά άτομα) ως προς το κύρος ή τη δημοτικότητα έναντι των συνομηλίκων, την επιτυχία στο σχολείο ή στον αθλητισμό, καθώς και την ευφυΐα.

3. οι διαφημίσεις τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών δεν πρέπει να υπονομεύουν το ρόλο των γονέων και άλλων ενηλίκων που είναι υπεύθυνοι για την ανατροφή των παιδιών με το να καθοδηγούν επιλογές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους.

4. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν άμεση επίκληση προς τα παιδιά να πείσουν τους γονείς τους να αγοράζουν για λογαριασμό τους (των παιδιών) τα διαφημιζόμενα προϊόντα.