Πρόστιμα σε Τράπεζες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

0

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων επιβλήθηκαν πρόστιμα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε δύο τράπεζες και σε ένα ιατρικό διαγνωστικό κέντρο.

Ειδικότερα, η Αρχή, με την υπ αριθμ. 18/2007 απόφασή της επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ σε τράπεζα, καθώς έκρινε ότι είναι παράνομος ο όρος που έχει βάλει στις έντυπες προεκτυπωμένες αιτήσεις που χρησιμοποιούν οι πελάτες της για την έκδοση κάρτας αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Η Αρχή έκρινε ότι είναι παράνομος ο εν λόγω όρος, επειδή παρέχει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και για άλλους σκοπούς, πλην της συγκεκριμένης σύμβασης έκδοσης κάρτας ανάληψης μετρητών.

Παράλληλα, η Αρχή, με τις υπ αριθμ. 13 και 20/2007 αποφάσεις της επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ σε ιατρικό διαγνωστικό κέντρο και πρόστιμο 15.000 ευρώ σε τράπεζα, καθώς δεν κατέστρεψαν -όπως είχαν υποχρέωση από το νόμο- προσωπικά δεδομένα πελατών τους.

Σχόλια